Algemeen Verordening (Persoons)gegevens

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Vers-Diervoer persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Vers-Diervoer inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Vers-Diervoer zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Doordat u klant bent geworden bij Vers-Diervoer, verwerkt Vers-Diervoer persoonsgegevens van u.

Vers-Diervoer heeft van u de volgende persoonsgegevens ontvangen of een aantal daarvan:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Vers-Diervoer verwerkt deze persoonsgegevens om de door u bestelde producten te kunnen leveren en/of om u telefonisch te benaderen indien uw vragen/opmerkingen heeft over de levering van de producten. Tevens om u een nieuwsbrief te sturen om op de hoogte te blijven van eventuele producten en/of actie’s, indien u aangegeven heeft deze te willen ontvangen.

HOE LANG WORDEN DEZE GEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent bij Vers-Diervoer. Als u besloten hebt om geen klant meer te zijn, dan worden u gegevens verwijderd uit het bestand, behalve als u wenst nog een nieuwsbrief te onvangen.

DEELT VERS-DIERVOER MET ANDEREN?

Vers-Diervoer deelt geen persoonsgegevens met derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vers-diervoer.nl. Vers-Diervoer zal binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Vers-Diervoer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Mocht
u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vers-Diervoer.

KLACHTEN

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.